Alle rettigheter 2019 Suldal kyrkjelige fellesråd

Tårnagentar


Tårnagenthelga 2019 er 19. og 20. oktober i Sand kyrkje og bedehus Invitasjon kjem i posten til 3. klassingane. Husk påmelding

Les meir

 

Tårnagentar


Tårnagenthelga 2019 er 19. og 20. oktober i Sand kyrkje og bedehus Invitasjon kjem i posten til 3. klassingane. Husk påmelding

Les meir

 

Resultat frå soknerådsvalet


Kyrkjevalet er nå gjennomført og valstyra har talt opp stemmene.

Les meir

 

Resultat frå soknerådsvalet


Kyrkjevalet er nå gjennomført og valstyra har talt opp stemmene.

Les meir

 

Dåpsskule


Åtte 2. klassingar frå Vinjar skule er no godt igong med dåpsskule i Suldal kyrkje. Invitasjonar er på veg i  posten til 1.-3. klassingane på Marvik skule . Påmelding neste side. Seinare i haust står Sand for tur.

Les meir

 

Dåpsskule


Åtte 2. klassingar frå Vinjar skule er no godt igong med dåpsskule i Suldal kyrkje. Invitasjonar er på veg i  posten til 1.-3. klassingane på Marvik skule . Påmelding neste side. Seinare i haust står Sand for tur.

Les meir

 
 

Resultat frå soknerådsvalet

Kyrkjevalet er nå gjennomført og valstyra har talt opp stemmene.

Les meir

 

Tweens

Oppstart av Tweens i haust er fredag 6. september kl 19-21 på Sand bedehus

Les meir

 

4-årsbok 2019

Datoar for utdeling av 4-årsbok 2019

Les meir

 

Vandring gjennom Bibelen for barn - eit tilbod til skulane

Elevar på mellomtrinnet får oversikt over bibelforteljingane gjennom stikkord og handrørsler

Les meir

Fleire saker